Zorgmassage

Wellnessbehandelingen worden steeds populairder in onze drukke en jachtige samenleving. Velen hebben wel een keer een sauna bezocht, een massage gekregen, enz…

Wanneer men kanker krijgt, is deze verwennerij echter niet meer vanzelfsprekend. Vele masseurs en schoonheidsspecialisten weigeren een massage omdat ze hebben geleerd dat kanker een contra indicatie is om massages toe te passen. En dit is ook deels terecht. Tijdens de reguliere massage opleidingen in Vlaanderen leert men niet om te gaan met de mogelijke gezondheidsrisico’s die de ziekte en behandelingen met zich meebrengen. De masseur moet leren om de nodige aanpassingen aan te wenden bij kankerpatiënten. Zelfs na een goed herstel van de ziekte kunnen aanpassingen levenslang noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld door het risico op lymfeoedeem, aanslepende vermoeidheid, enz.

Via VZW Zorgmassage volgde ik een professionele 1-jarige opleiding met zowel theorie- als praktijklessen zodat 1c_steun_pos_rgb_0(ex) kankerpatiënten ook kunnen genieten van een ontspanningsmoment bij Il Riposo te Hamme. VZW Zorgmassage krijgt tevens de officiële steun van ‘Kom op tegen kanker’ zodat u als klant er op kan vertrouwen in goede handen te zijn.

Massage bij kanker is een daarnaast ook een relatief nieuwe vorm van complementaire welzijnszorg in Vlaanderen. Door de ontspanning van deze aanrakingstherapieën ontstaan er verschillende mogelijke gezondheidsvoordelen. Meerdere internationale wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dat een zachte massage, klachten zoals angst, vermoeidheid, depressie, misselijkheid, pijn kunnen verminderen. Bovendien biedt massage de kans om eventueel opnieuw een positieve relatie met het door ziekte getroffen lichaam op te bouwen.

Soms zijn de resultaten van dit nieuw onderzoekthema echter tegenstrijdig en definitieve conclusies kunnen nog niet worden getrokken. Daarom spreken we liever van potentiële voordelen. Elke kankerpatiënt is bovendien uniek. Hoe een menselijk lichaam reageert, is nog steeds niet volledig verklaard. Net zoals dokters moeilijk kunnen voorspellen wie welke bijwerkingen zal krijgen bij een behandeling tegen kanker. De overgrote meerderheid vindt massage (bij kanker) een aangename vorm van ontspanning. Een ideale afleiding om de zorgen even los te laten, een gevoel van welbehagen,… Bijkomende mogelijke gezondheidsvoordelen zijn mooi meegenomen.

In de V.S. krijgen 20% van de kankerpatiënten massagetherapie ter ondersteuning tijdens hun ziekte. Massage hoeft dus zeker geen luxe te zijn, een extra moment van verwennerij, maar kan essentieel deel uit maken van de zorg van de kankerpatiënt die steeds meer streeft naar een goede levenskwaliteit, ook in tijden van ziekte.

De noodzaak van een aangepaste massage

“Waarom kan ik niet terecht voor een massage bij mijn vaste masseur of schoonheidsspecialist?” vraagt een kankerpatiënt. Hoewel de risico’s relatief klein zijn, kunnen ze ongewild mogelijke ‘fouten’ maken.

Bijvoorbeeld door een verkeerde keuze van massageproducten. Bij de behandeling van kanker zijn huidproblemen een vaak voorkomende bijwerking. Dit vraagt enerzijds aangepaste producten om bijvoorbeeld allergische reacties te voorkomen, anderzijds kunnen extra hygiënische maatregelen noodzakelijk zijn.

Ons doel is om gezondheidsklachten te verminderen en elk mogelijk risico op klachten uit te sluiten. Zowel voor de patiënt als voor de masseur is het belangrijk om een veilig kader te scheppen waarin de massage kan plaats vinden. Deze veiligheid kan worden bewerkstelligd door goed opgeleide masseurs te voorzien. Daarom is een specialisatieopleiding noodzakelijk.

De Zachte Massage

Een massage bij kanker is meestal ‘zachter’ dan een gewone massage. Dit betekent echter niet dat er geen diepgaand contact mogelijk is. Dit vraagt eventueel een andere manier van masseren voor de masseur. Een massage bij kanker moet zeker geen zacht ‘gekietel’ of ‘gefriemel’ betekenen.

De massagedruk moet echter vaak worden aangepast om gezondheidsklachten te verbeteren en zeker niet te verergeren.  Een massage is -hoe aangenaam het ook op dat moment kan aanvoelen- een belasting voor het lichaam.

Meerdere patiënten hebben na een zware massage een griepachtig gevoel van uitputting, zware vermoeidheid, etc. Dit kan echter niet de bedoeling als men de gezondheid van de (ex) kankerpatiënten wil verbeteren.

Niet enkel voor (ex) kankerpatiënten…

De techniek werd speciaal ontwikkeld voor oncologische patiënten, maar is ook geschikt voor mensen met een chronische ziekte (CVS, fibromyalgie, …) of ouderen.  

De massage biedt je rust en laat gewoon jezelf zijn, los van een ziekte die je met je meedraagt of droeg.  Mensen ervaren deze massage vaak als verrijkend, het neemt spanningen weg en het helpt om je lichaam terug te aanvaarden.

De massage wordt steeds aangepast aan je persoonlijke situatie

Wat is het verschil tussen een masseur en een kinesist?

Een kinesist heeft een uitgebreide medische achtergrond om massage bij medische redenen toe te passen. Bijvoorbeeld bij rugproblemen gaat u beter naar een kinesist voor een behandeling. Een kinesist heeft een ruim scala aan mogelijkheden om directe gezondheidsklachten doeltreffend aan te pakken. Een masseur moet daarom steeds doorverwijzen naar medisch geschoolde kinesisten indien nodig.

Bij een masseur kan u terecht voor ontspannende massages. Ontspanning heeft indirect invloed op uw welzijn en gezondheid. Stress kan invloed hebben op uw immuunsysteem, op uw psychische kracht om te ‘vechten’.

Ontspanningsmassage kan zo een weldaad zijn voor het lichaam. Vele gezondheidsklachten zijn stress gerelateerd. De stress die de ziekte kanker veroorzaakt is niet te onderschatten. Daarom kan uw gezondheid wel degelijk mogelijks verbeteren door een ontspanningsmassage.

Kan een masseur mijn lymfeoedeem behandelen?

Neen, enkel kinesisten zijn bevoegd om manuele lymfedrainage uit te voeren bij lymfeoedeem. Bovendien krijg je terugbetaling via de ziekenfondsen van deze kiné-behandelingen. Zij hebben een uitgebreide medische achtergrond die noodzakelijk is om deze therapie toe te passen.

Een masseur die manuele lymfedrainage heeft aangeleerd, mag enkel om ‘cosmetische’ redenen deze massagetechnieken uitvoeren. Ze mogen dus zeker geen lymfeoedeem zelf behandelen. Zowel de masseur als de patiënt moeten deze regelgeving respecteren.

De zorgmassage bij Il Riposo

Tarieven

half uur massage – 25 euro
één uur massage – 40 euro

Nuttige info

Er wordt vooraf een intakegesprek (+/- 10 min.) gedaan om zo de massage op uw noden te kunnen afstemmen (dit zit niet in de massagetijd, u geniet dus effectief een half of volledig uur – indien noodzakelijk kan de duur ook worden aangepast i.f.v. uw gezondheidstoestand op dat moment)

U wordt ontvangen in een huiselijke sfeer. De praktijkruimte bevindt zich op de eerste verdieping en wordt via de trap bereikt (hou hier rekening mee indien u minder mobiel bent).

13445375_10154326326339722_2456866079321190994_n