Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Informatievoorziening en -wijziging

De op deze website getoonde informatie wordt door Il Riposo met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Il Riposo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Il Riposo, welke geen eigendom zijn van Il Riposo, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Il Riposo. Hoewel Il Riposo uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Il Riposo worden onderhouden wordt afgewezen.

Il Riposo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de producten die daarop worden aangeboden.

Privacy

Il Riposo respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Il Riposo niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door Il Riposo en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door de persoon in kwestie. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder de toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens.